Hálózat Használati Szabályzat

Beküldte admin - h, 02/28/2022 - 19:10
 • Alulírott kijelentem, hogy az alábbi pontokat betartom és a hálózati regisztrációkor megadott adataim megfelelnek a valóságnak, személyi adataim változása esetén 8 napon belül jelzem azt a Szakosztálynak. 
 • A számítógépemre telepített valamennyi szoftverért, valamint valamennyi adattárolómon lévő minden állományért TELJES FELELŐSSÉGET vállalok.
 • Kijelentem, hogy a hálózatra csatlakoztatott eszközömön semmilyen illegális forrásból származó adat, fájl vagy szoftver nincs. (pl.: tört ANSYS)
 • Gondoskodom a hálózatra csatlakoztatott eszközeim vírus- és kártevőmentességéről.
 • A számítógépes hálózatot csak non-profit, a tanulással kapcsolatos tevékenységre használom.
 • Ha a számítógépemet más használja, akkor ezen személy minden tevékenységéért is felelősséget vállalok. Ügyelek arra, hogy illetéktelen személy ne férjen a gépemhez illetve a hálózathoz.
 • Tudomásul veszem, hogy túlzott mértékű fel illetve letöltés esetén időszakos tiltást kaphatok. (A Szakosztály által aktuálisan meghatározott korlátok a GyIK oldalon találhatóak meg, ezek módosításának jogát fönntartjuk félév közben is.)
 • Tilos bármilyen módon kikerülni a hálózati forgalom számítását (személyenként és eszközönként is).
 • Tudomásul veszem, hogy tilos a kollégium hivatalos wifihálózatát zavarni és eszközöket rongálni!
 • Tudomásul veszem, hogy a kollégiumi informatikai hálózatban TILOS:
  • A netikettbe ütköző, illegális tevékenységet folytatni.
  • Olyan programokat használni, amely saját/más rendszerbe illetéktelen behatolást tesz lehetővé (pl: jelszótörő).
  • Olyan programokat használni, amelyek indokolatlanul nagy terhelést okoznak a hálózaton (pl: rc5 törés).
  • Peer to Peer fájlmegosztó programok használata (pl.: BitTorrent) (a büntetés 3 hét vagy több)
  • A hálózaton magasabb jogosultságot szerezni a Szakosztály tudta nélkül, más login nevet használni, idegennek átadni a logint.
  • A hálózati adatforgalom hamisítása (IP cím, MAC cím, egyéb azonosítást elősegítő protokoll stack átírása)!
  • Chain letter-t küldeni, spamelni, más nevében levelet küldeni.
  • Törvénybe ütköző anyagokat kollégiumban használt eszközön tárolni, arra letölteni, arról feltölteni/terjeszteni.
  • Bármilyen forgalom-, csomagszűrő-, elkapó-, figyelő program használata.
  • A kollégium hálózatán router, gateway, proxy, üzemeltetése.
  • AKÁRMILYEN szolgáltatást nyújtani (WEB, Plex, FTP, MAIL, stb.) - Indokolt esetben az állami- és diákvezetés engedélyével és a Szakosztály jóváhagyásával lehet. Viszont  a hálózaton kliens oldali VPN használata engedélyezett!
  • Egy hoszthoz csak egy eszközből tartozhat MAC cím!
 • Tudomásul veszem, hogy a kollégiumi fizikai hálózatban TILOS (kihágások esetén azonnali határozatlan idejű tiltás):
  • Bármilyen szerelés, aktív vagy passzív elem működésének befolyásolása  (akár áramtalanítása) rongálása, üzemképtelenné tétele.
  • Hálózati eszköz (switch, router, hub, hálózati megosztásra alkalmas számítógép stb.) hozzátétele, elvétele vagy ideiglenes beiktatása a szakosztály előzetes írásos engedélye nélkül.
  • A kollégium területén csak akkor használható bármilyen eszköz az előbbiekből, ha az nincs a hálózaton! (pl valamilyen szolgáltató hotspotja használható wifiként, de nem lehet rajta a hálózaton)
  • Internetet megosztani bármilyen módon! (pl. operációs rendszerben beépített vagy bármilyen más módon hálózat megosztás)
  • Burkolatok megbontása.
  • A számítógépet nem földelt áramhálózatról üzemeltetni.

Tudomásul veszem, hogy ha a Kármán Tódor Számítástechnika Szakosztály vezetése úgy ítéli meg, hogy hálózati tevékenységem nem megfelelő, az aktuális időszakra a hálózati kapcsolatom FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL, AZONNAL, AKÁR VÉGLEGESEN IS megszűntethető, valamint a különböző szabályellenes tevékenységekért kollégiumi büntetőpont adható a Kollégiumi Szabályzat értelmében! A hálózat használati szabályzat tartalmi változtatásának jogát fenntartjuk, erről a karmaninfo levelezési listán értesítést küldünk!

A fent leírt szabályok egyike sem mentesíti vagy írja fölül a felsőbb szolgáltató szervezetek által alkotott szabályzatokat, a NIIF/KIFÜ felhasználói szabályzatait, illetve az egyetemi szabályzatokat: http://net.bme.hu/regula/.

Kétértelmű esetben a szigorúbb szabályok a mérvadóak. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a felelősség alól!